"Jaunā laika" Saeimas frakcijas vadītājs Dzintars Zaķis par Ainaru Latkovski: "Ainars kā bijušais Pretkorupcijas komisijas priekšsēdētājs ir neatlaidīgs, tiešs un taisnīgs. Pārliecināts - pa straumei peld tikai beigtas zivis - tāpēc viņš parasti ir neērts pretinieks gan oponentiem Saeimā, gan politiskajās diskusijās."

 

 

 

Mans tuvākais politiskais domubiedrs kopš partijas Jaunais Laiks dibināšanas brīža ir patlabanējais Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis. (Savulaik, tieši pēc viņa uzaicinājuma, es arī iesaistījos politikā.) Uzskatu Valdi Dombrovski par visu laiku labāko Latvijas premjerministru, savukārt „Vienotības” piedāvāto, tā dēvēto Valda Dombrovska ekonomisko programmu – par labāko iespēju Latvijai ne tikai pārvarēt globālās ekonomiskās krīzes sekas, bet arī ievērojami uzlabot ikviena iedzīvotāja dzīves līmeni, kvalitāti un celt nacionālo pašapziņu.

Mana kā politiķa prioritāte ir šajā programmā noteikto mērķu sasniegšana tiem paredzētajos termiņos Valda Dombrovska veidotas valdības vadībā.

 

Svarīgākie šīs programmas punkti:

 

Sociāli taisnīgākas un efektīvākas nodokļu politikas ieviešana. Nepieciešams pārnest nodokļu slogu no strādājošajiem uz patēriņu, kapitālu un īpašumu. Iedzīvotāju ienākumu nodokli nepieciešams samazināt līdz 22%, vienlaikus būtiski palielinot ar šo nodokli neapliekamo minimumu. Tāpat pakāpeniski jāsāk pāreja uz progresīvo nodokļu sistēmu. Mērķis ir panākt, lai par darbu, bērniem, izglītību, veselību un videi draudzīgu dzīvesveidu būtu mazāki nodokļi, nekā par patēriņu, īpašumiem un piesārņojumu.

Jāizmanto jebkuri pieejamie risinājumi, lai mazinātu augsto bezdarba līmeni valstī. Nodarbinātību jāstimulē ar mazajiem uzņēmumiem. Jāattīsta ražošana un konkurētspējīgi pakalpojumi visā Latvijas teritorijā, lai četros gados nodarbinātība sasniegtu 70% jeb 1,1 miljonu nodarbināto un bezdarbs samazinātos vismaz līdz 7%.

Lai līdzsvarotu tautsaimniecību, jāveicina rūpniecība un eksports, vienlaikus konkurētspējīgiem vietējiem izstrādājumiem dodot priekšroku valsts iepirkumos. Rūpniecības un eksporta jomā jāsasniedz apstrādes rūpniecības īpatsvars iekšzemes kopproduktā (IKP) 14% apmērā (šobrīd – 10%), savukārt preču eksporta apjoms pret IKP jāpalielina no 27% 2009. gadā līdz 40% 2013. gadā.

 

Ainars Latkovskis

 

create counter