Atklāta vēstule Latvijas Hipotēku uz Zemes bankas valdei!

 

11.12.2009. Vēršos pie Jums tādēļ, ka Latvijas Hipotēku un Zemes banka vienmēr ir bijusi un turpina būt vienīgā banka Latvijā, kura pilnībā pieder Latvijas valstij un tātad ikvienam tās iedzīvotājam. Šī iemesla dēļ uzskatu, ka bankas īpašniekiem un akcionāriem – Latvijas iedzīvotājiem – ir visas tiesības uzdot jautājumus un saņemt informāciju par Latvijas Hipotēku un Zemes bankas (LHZB) darbību.

Pēc manā rīcībā esošās informācijas LHZB 2006. gada pavasarī izsniedza kredītu 3,2 miljonu eiro apmērā politiķim Valdim Birkavam („Latvijas Ceļš”) četru zemes gabalu iegādei (ar kopējo platību 220 ha) Rēzeknes novada Čornajas pagastā. Par cik V. Birkavs ilgāku laiku neveica tekošos maksājumus bankai, minētie četri zemes īpašumi ir nodoti izsolē. Pēc manā rīcībā esošās informācijas, visi īpašumi kopā šobrīd ir novērtēti mazāk nekā par 70 tūkstošiem eiro.
Tā kā šādu darījumu slēgusi valsts banka ar sabiedrībā zināmu politiķi, kurš pārstāv ilggadēju varas partiju, un tā kā šī darījuma nosacījumi, iespējams, ir bijuši labvēlīgāki par hipotekāro vai citu kredītu ņēmēju līgumu nosacījumiem komercbankās, es uzskatu par nepieciešamu publiski lūgt bankas valdei atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

1) Vai manā kā Saeimas deputāta rīcībā nonākusī informācija par šāda aizdevuma izsniegšanu politiķim Valdim Birkavam atbilst patiesībai?

Ja atbilde ir apstiprinoša, par ko nešaubos, lūdzu sniegt papildus atbildes uz šādiem jautājumiem:

2) Vai Latvijas valstij piederošā LHZB ievēroja visas iekšējās procedūras un izvērtēja visus riskus, izsniedzot šo konkrēto kredītu?
3) Vai atbilst patiesībai informācija, ka vienīgā ķīla, izsniedzot kredītu, bija minētie zemes īpašumi?
4) Vai līdzīga veida (uz analoģiskiem noteikumiem) un apjomu aizdevumus var saņemt ikviens Latvijas pilsonis?
5) Vai atbilst patiesībai informācija, ka bankas īpašumā nonākušo zemes platību vērtība šobrīd ir mazāka par 70 tūkstošiem eiro?
6) Vai LHZB, tātad nodokļu maksātāji, šajā gadījumā ir zaudējusi summu aptuveni trīs miljonu eiro apmērā.
7) Kādas ir LHZB iespējas atgūt zaudēto summu (nodokļu maksātāju naudu), neatkarīgi no tās apmēriem?
8) Vai Latvijas valstij piederošā LHZB uz līdzīgiem noteikumiem ir izsniegusi ievērojumus aizdevumus arī citiem aktīvajiem vai bijušajiem politiķiem un ar viņiem saistītiem uzņēmumiem?
9) Vai LHZB vadība var garantēt, ka no valsts budžeta piešķirtie līdzekļi, kurus izmanto banka, tiek izmantoti uzņēmējdarbības attīstīšanai un citiem deklarētajiem mērķiem, nevis politiski spekulatīvu zaudējumu segšanai?

Ar cieņu, Ainars Latkovskis, Saeimas deputāts (JL)

 

create counter