Atklāta vēstule SVF pārstāvim Baltijā un Polijā Kristofam Rozenbergam

16.01.2009, Apollo

 

16.01.2009. Saeimas deputāts Ainars Latkovskis nosūtījis atklātu vēstuli Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) pārstāvim Baltijā un Polijā Kristofam Rozenbergam, aicinot viņu turpmākajā sarunu procesā ar Latvijas valdību uzturēt prasību par neatkarīga Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) nostiprināšanu likumdošanā, nepieļaujot tā apvienošanu ar citām tiesībsargājošām iestādēm, kā vienu no nosacījumiem turpmākai naudas saņemšanai no SVF.

 

www.apollo.lv

 

Atklāta vēstule SVF pārstāvim Baltijā un Polijā Kristofam Rozenbergam

 

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) un Latvijas valdība panākusi vienošanos, kas ļaus Latvijai turpmākajos gados saglabāt lata stabilitāti, strukturēt fiskālo politiku un veikt nepieciešamās reformas. Vienošanās būtiska sastāvdaļa ir Latvijas valdības apņemšanās veikt strukturālas reformas valsts pārvaldē, samazinot kopējos izdevumus un reformējot pārvaldes struktūru. Šie mērķi ir atbalstāmi un sasniedzami, tomēr uzskatu, ka reformu norisei nevajadzētu sagraut Latvijas iepriekš sasniegtos panākumus tiesību aizsardzības iestāžu struktūras izveidē un traucēt tiesību aizsardzības iestāžu darbu un attīstību.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir nozīmīga tiesiskumu un valsts intereses aizstāvoša institūcija, politisko partiju finansēšanas uzraugs, kas savas pastāvēšanas laikā korupcijas apkarošanā Latvijā ir paveicis ļoti daudz. Turklāt, efektīvs, darbotiesspējīgs KNAB bijis viens no politiskajiem kritērijiem, ko savulaik Latvijai izvirzījusi gan Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO), gan Eiropas Savienība (ES). Savukārt, prokuratūra ir atzinusi, ka šī iestāde ir sasniegusi ievērojamu kompetences līmeni, kas būtiski atvieglo sevišķi sarežģītu noziegumu izmeklēšanu. Diemžēl ministru prezidenta Ivara Godmaņa sagatavotais valsts pārvaldes iestāžu reformas plāns iespējams paredz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) apvienošanu ar citām tiesību aizsardzības iestādēm.
Jānorāda, ka gan Ivara Godmaņa pārstāvētā partija LPP/LC, gan lielākā koalīcijas partija - Tautas partija - pašlaik atrodas tiesvedības procesā ar KNAB par ievērojamiem politisko partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem pirms parlamenta vēlēšanām 2006.gadā. KNAB darbības traucēšana jau iepriekš bijis viens no šo partiju mērķiem. 2008.gada vidū tika atcelts KNAB līdzšinējais priekšnieks Aleksejs Loskutovs, kopš šī laika birojs strādā bez vadītāja un koalīcijas vadošo politiķu izteikumi un rīcība liecina par skaidru nevēlēšanos atrast vadītāju pārskatāmā laika periodā. Šādi tiek ievērojami apgrūtināta KNAB darbība un kavēta būtisku lēmumu pieņemšana, kā arī ievērojami iedragāta sabiedrības uzticība valdībai.
Aicinu Jūs kā SVF Baltijas un Polijas pārstāvi turpmākajā sarunu procesā ar Latvijas valdību uzturēt prasību par neatkarīga KNAB nostiprināšanu likumdošanā, nepieļaujot tā apvienošanu ar citām tiesībsargājošām iestādēm. Tāpat aicinu uzturēt prasību par atklātu un godīgu konkursu uz KNAB vadītāja amatu, kas ļautu nodrošināt arī turpmāku šīs iestādes stabilu darbību. Šādu tiesību aizsardzības iestāžu darbība nodrošinātu arī veiksmīgu SVF un citu aizdevēju līdzekļu izmantošanas tiesiskuma uzraudzību. SVF prasība sekmētu sabiedrības uzticības veidošanos gaidāmajām reformām, kas saistās ar ievērojamu finanšu līdzekļu apgūšanu, kā arī tiktu ievērojami samazināti tiesiskie riski SVF finansējuma apgūšanā.