Prioritātes – nacionālā drošība un valsts aizsardzība

 

Ainars Latkovskis, Jaunās Vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, Aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāts

 
Mūsu valsts drošība un aizsardzība vienmēr ir bijis viens no nozīmīgākajiem jautājumiem mūsu valsts nākotnei kopš neatkarības atjaunošanas. Mūsu atrašanās līdzās Krievijai un tās neslēptās imperialistiskās tieksmes, ko tā atklāti ir ik pa laikam demonstrējusi, ir mums likuši daudz aktīvāk domāt un rīkoties mūsu valsts drošības stiprināšanai ilgtermiņā. It īpaši aktuāli tas ir kļuvis pēc Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā, kas skaidri demonstrē visai pasaulei, ka Kremlis respektē tikai un vienīgi spēku nevis starptautiskās saistības. Uzskatu, ka nacionālā drošība un valsts aizsardzības spējas ir visnozīmīgākā prioritāte mūsu valsts nākotnei.
Neapšaubāmi, ka lēmums pirms 18. gadiem pievienoties Ziemeļatlantijas (NATO) aliansei, ir bijis viens no nozīmīgākajiem soļiem. Mūsu valsts dalība spēcīgākajā drošības aliansē pasaulē ir vairogs, kas garantē mūsu iedzīvotāju drošību un Latvijas valstiskuma pastāvēšanu, pat ja apdraudējumi tai nav saskatāmi. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs varam vieglprātīgi attiekties pret drošības jautājumiem, nedomāt par savu ieguldījumu kolektīvajā alianses drošībā, kā arī nespert soļus savas valsts drošības garantēšanai ilgtermiņā. Tieši pretēji.
Ilgtermiņa nacionālās drošības pamatu veido kā valsts iekšējā stabilitāte, tā aizsardzības spējas – gatavība atvairīt jebkura veida iebrukumu, šādi atturot agresoru. Lai stiprinātu mūsu valsts aizsardzības spējas, ir svarīga pastāvīga un skaitliski nozīmīga NATO spēku klātbūtne Latvijā, tomēr ne mazākam ir jābūt arī mūsu pašu ieguldījumam. To uzskatu par sava darba vienu no nozīmīgākajam prioritātēm. Pamatīgā pieredze politikā, strādājot ar drošības jautājumiem, veido manu pārliecību, ka mūsu valsts aizsardzības spējām ir būtiski arī palielināt valsts aizstāvībā iesaistīties gatavu, motivētu un apmācītu Latvijas pilsoņu skaitu. Tāpēc uzskatu, mūsu valsts nākotnei ir būtiski, ka tiek īstenota apņemšanās palielināt finansējumu, kas ieguldīts valsts aizsardzībā un drošībā līdz 2,5% no IKP, papildu līdzekļus novirzot galvenokārt diviem mērķiem – nacionāli patriotiskas izglītības ieviešanai, veicinot jauniešu brīvprātīgu, motivētu iesaistīšanos valsts aizsardzībā, kā arī zemessardzes attīstīšanai – zemessargu skaita, apmācību kvalitātes, u.c. palielināšanai. Pilsoņu plaša, brīvprātīga gatavība aizstāvēt savu valsti iebrukuma gadījumā ir agresoru atturošs faktors.
Līdzās valsts aizsardzībai, būtiski ir stiprināt iekšējo drošību un sabiedrisko kārtību. Mūsu valstij ir vajadzīgs profesionāls un motivēts iekšlietu dienests, modernizēta tā infrastruktūra un nostiprināta ārējā valsts robeža. Ieviešot efektīvu un saprotamu civilās aizsardzības un krīžu vadības sistēmu, mēs kā sabiedrība būsim daudz gatavāki jebkādiem nākotnes izaicinājumiem
Par ļoti būtisku iekšējās drošības jautājumu uzskatu arī likumu normu par bēgļiem un imigrantiem sakārtošanu. Līdz Krievijas agresijai Ukrainā mūsu sabiedrībā pastāvēja pamatā negatīva attieksme pret patvēruma meklētājiem, pamatoti uzskatot viņu ievērojamu daļu par ekonomiskajiem imigrantiem, kuriem ir vienaldzīgas kā mūsu nacionālās vērtības, tā integrēšanās Latvijas sabiedrībā. Krievijas izraisītā kara Ukrainā dēļ pie mums ierodas cilvēki ar Latvijai tuvu kultūru, vismaz daļa no kuriem ir gatavi palikt šeit, iekļauties mūsu sabiedrībā un strādāt savas un Latvijas nākotnes labā. Atbalstu un vēlos virzīt tādas izmaiņas likumos, kas sekmētu iespējas atbalstīt šādus cilvēkus un nodrošināt valsts labvēlīgu attieksmi pret viņiem, iekļaujoties mūsu sabiedrībā.
Ne mazāk svarīgi atcerēties, ka šajos izaicinājumu pilnajos laikos visgrūtāk sokas tiem, kuriem ir sociāli mazāk aizsargāti, tostarp seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām, vientuļie vecāki un daudzbērnu ģimenes. Jebkura sabiedrība ir tik stipra, cik stipri ir tās vājākie posmi, tādēļ ir jāturpina spert soļi nevienlīdzības mazināšanai, kā arī sniegt atbalstu sociāli neaizsargātākajiem iedzīvotājiem. Latvijai ir jābūt demokrātiskai, pārtikušai un sociāli taisnīgai valstij. Tādai, lai iedzīvotāji lepotos ar to un nepieciešamības gadījumā vienmēr būtu gatavi to aizstāvēt!

 

 

 

create counter